เคแอนด์พี โฟร์คลิฟท์ ร่วมแบ่งปันที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

เคแอนด์พี โฟร์คลิฟท์ ร่วมแบ่งปันที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

เคแอนด์พี โฟร์คลิฟท์ ร่วมแบ่งปันน้ำดื่ม นมผง และผ้าอ้อมเด็ก ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และสถานสงเคราะห์คนชรา

บริษัท เคแอนด์พี โฟร์คลิฟท์ ร่วมแบ่งปันบริจาคน้ำดื่ม

บริษัท เคแอนด์พี โฟร์คลิฟท์ ร่วมแบ่งปันบริจาคน้ำดื่ม

บริษัท เคแอนด์พี โฟร์คลิฟท์ ร่วมแบ่งปันบริจาคน้ำดื่ม แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลบเดชกรมการแพทย์ทหารอากาศ