โฟร์คลิฟท์

บริการส่งมอบและสอนการใช้งานเบื้องต้น

บริษัทมีบริการส่งมอบโฟร์คลิฟท์ด้วยระบบขนส่งได้มาตราฐานและสอนการใช้งานเบื้องต้นให้กับทางลูกค้า เช่นการใช้งานเบื้องต้น, ข้อควรระวังในการใช้งาน, การบำรุงรักษา เป็นต้น